Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Levande kulturmiljöer gestaltar Kronoberg

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Levande kulturmiljoer gestaltar Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län och Smålands museum ska under 2010 ta fram en ny Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län. Som ett led i arbetet bjöd Kristina Alsér in ett femtiotal förtroendevalda, beslutsfattare, kulturmiljöentreprenörer och förvaltare av kulturmiljöer.

- Med den nya Kulturmiljöstrategin vill vi öka länets attraktionskraft genom att levandegöra och tydliggöra vårt rika kulturarv som vi allt för ofta tar för givet, sade Kristina Alsér när hon inledde förmiddagen på residenset. Dagens moderator var Ulrika Knutsson, kulturjournalist och författare.

Kontakt