Lessebo bruksmiljö

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 436-5503-14

ISBN/ISSN-nr: 978-91-89285-55-2

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 60

Publikationstyp: Broschyr/folder

Omslag Lessebo bruksmiljö

Lessebo järnbruk grundades år 1658. Redan tidigt nyttjades vattenkraften i Lesseboån för att driva kvarnar. Invid ån uppfördes masugn, stångjärns- och kniphammare samt smedja. I slutet av 1600-talet anlades också ett handpappersbruk vid ån.

Ett litet industrisamhälle växte fram. Det utvecklades väl, inte minst sedan man på 1830-talet installerat sin första pappersmaskin. Pappersbruket kom att växa och är fortfarande i drift med fabrikslokaler från olika århundraden.

Kontakt