Lessebo bruksmiljö

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
436-5503-14
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-55-2
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Lessebo bruksmiljö

Lessebo järnbruk grundades år 1658. Redan tidigt nyttjades vattenkraften i Lesseboån för att driva kvarnar. Invid ån uppfördes masugn, stångjärns- och kniphammare samt smedja. I slutet av 1600-talet anlades också ett handpappersbruk vid ån.

Ett litet industrisamhälle växte fram. Det utvecklades väl, inte minst sedan man på 1830-talet installerat sin första pappersmaskin. Pappersbruket kom att växa och är fortfarande i drift med fabrikslokaler från olika århundraden.

Kontakt