Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lessebo - Fördjupad analys av ett riksintresse för kulturmiljön

Om publikationen

Löpnummer:
2011:09
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Lessebo - Fördjupad analys av ett riksintresse för kulturmiljön

Riksintresset för kulturmiljön i Lessebo har på senare år blivit en konfliktfråga. Ofta upplevs de geografiska avgränsningarna som omotiverade och det har då efterlysts tydligare beskrivningar på vad som är skyddsvärt.

Med stöd av äldre kartmaterial, fotografier samt litteratur har äldre tiders strukturer upptäckts, synliggjorts och presenterats. Lessebos historia, framväxt och utveckling hänger till största delen samman med bruket som anlades år 1658.

Ska kulturmiljön av riksintresse tas tillvara, behöver medvetenheten för dess värden ökas hos både invånare som hos beslutsfattare. En annan förutsättning för att kulturmiljöns riksintresse ska kunna fortleva, är att invånarnas åsikter beaktas, så att de beslut som rör riksintressena inte enbart ses som något påtvingat av myndigheter högre upp.

Kontakt