Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lenhovda tingshus

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
439-1137-12
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-33-0
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Lenhovda tingshus

I Lenhovda tingshus bedrevs tingsverksamhet i nästan 200 år och den välhållna miljön erbjuder besökaren en unik inblick i äldre domstolsverksamhet.

Omtumlande rättegångar, tragiska människoöden, avrättningar och falska anklagelser skapade berättelser som spreds i trakten och påverkade livet för många människor. Häradshövdingen och nämndemännen omgavs med respekt och deras samhällsstatus var påtaglig.

I skriften får man en inblick i dessa historier men också en beskrivning över byggnadens arkitektur och kulturhistoriska värden. Lenhovda tingshus är en statligt skyddad byggnad som förklarades som byggnadsminne 1975. Denna skrift ingår i Länsstyrelsens skriftserie om byggnadsminnen i Kronobergs län.

Kontakt