Lenhovda tingshus

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 439-1137-12

ISBN/ISSN-nr: 978-91-89285-33-0

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 68

Publikationstyp: Broschyr/folder

Omslag Lenhovda tingshus

I Lenhovda tingshus bedrevs tingsverksamhet i nästan 200 år och den välhållna miljön erbjuder besökaren en unik inblick i äldre domstolsverksamhet.

Omtumlande rättegångar, tragiska människoöden, avrättningar och falska anklagelser skapade berättelser som spreds i trakten och påverkade livet för många människor. Häradshövdingen och nämndemännen omgavs med respekt och deras samhällsstatus var påtaglig.

I skriften får man en inblick i dessa historier men också en beskrivning över byggnadens arkitektur och kulturhistoriska värden. Lenhovda tingshus är en statligt skyddad byggnad som förklarades som byggnadsminne 1975. Denna skrift ingår i Länsstyrelsens skriftserie om byggnadsminnen i Kronobergs län.

Kontakt