Länsprogram regional miljöövervakning Kronobergs län år 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2014:22

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 120

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Länsprogram regional miljöövervakning Kronobergs län år 2015-2020

Miljöövervakningen ska följa utvecklingen i miljön. Samtidigt samlas data in som kan användas för uppföljning av EU-direktiv och åtgärdsprogram och miljömålsuppföljning.

Länsstyrelsernas uppgift är att samordna regional miljöövervakning, som utförs av en rad olika aktörer så att den blir effektiv. De regionala miljöövervakningsprogrammen (länsprogrammen) utgör grunden för länsstyrelsernas ansökningar om medel från Naturvårdsverket för de statligt finansierade delarna av programmen.

Kontakt