Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Länsprogram regional miljöövervakning år 2021–2026

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1103–8209
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
133
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har redovisat en plan för den regionala miljöövervakningen för åren 2021-2026.

I länet övervakas miljön inom åtta programområden, luft, skog, jordbruksmark, våtmarker, landskap, sötvatten (där ingår grundvatten) miljögifter och hälsa. Mycket av övervakningen genomförs tillsammans med andra län eller andra organisationer.

Kontakt