Länsplan för regional transportinfrastruktur 2004 – 2015

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 32

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Omslag - Länsplan för regional transportinfrastruktur 2004 – 2015

Kronobergs län ligger centralt, i mitten av södra Sverige, och är ett av tre län i landskapet Småland. Antalet kommuner är åtta, där Växjö är störst med 75 000 invånare, Ljungby näst störst med 27 000, övriga kommuner ligger i spannet 8 000-19 000.

Befolkningen är totalt 177 000 invånare, varav 49,9% är kvinnor och 50,1% är män. Den relativt stora andelen män förklaras av länets omfattande tillverkningsindustri.

Länet skiljer ut sig från riket i övrigt genom att ha 9 av landets 16 glasbruk, men liknar riket i övrigt i andra avseenden. Länsarealen är 2,1% av rikets, befolkningen är 2,0%; befolkningstätheten blir därmed nära rikets medel, 21 personer per km2 kontra rikets 22.

Kontakt