Landsbygdens ekonomibyggnader - hur tar vi tillvara dem Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap

Om publikationen

Löpnummer: 2006:03

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Landsbygdens ekonomibyggnader - hur tar vi tillvara dem Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap

År 1999 antog Sveriges riksdag femton miljökvalitetsmål för ekologiskt hållbar utveckling. Under år 2001 presenterade länsstyrelsen ett antal regionala delmål.

Det nationella miljökvalitetsmålet ”ett rikt odlingslandskap” innebär att odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Kontakt