Landmolluskfaunan i Merhultskärret

Om publikationen

Löpnummer:
2016:08
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Rapport Landmolluskfaunan i Merhultskärret

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län har den hittills helt okända faunan av landlevande mollusker i Merhultskärret, Herråkra socken, Uppvidinge kommun inventerats.

Kärret inventerades botaniskt 2008, som en del av Länsstyrelsens rikkärrsinventering (Darell 2009). Det är klassat som nyckelbiotop, och anges vara ”unikt i Kronobergs län” i ovan nämnda rikkärrsrapport.

Området är beläget ca 50-200 m ONO-NNO om Merhults gårdar och den flacka, centrala delen som genomkorsas av en bäck, har huvudsakligen karaktär av fattig-medelrik kärr.

I de mycket flacka V-VSV-sluttningarna i O-delen finns ett flertal mineralrika källor översilar sluttningen, vilken har utpräglad rikkärrskaraktär med mycket rik kärlväxts- och mossflora.

Kontakt