Kyrkliga kulturmiljöer vägledning

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Vägledning kyrkliga kulturmiljöer

Våra kyrkliga miljöer är ett gemensamt kulturarv som är skyddat i lag. Att förvalta en kyrklig miljö innebär att bevara och förnya varsamt. Förändringar på kyrkobyggnad, kyrkliga inventarier och kyrkogård kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Denna vägledning redogör för den process en förändring i ett kyrkligt kulturminne innebär.

Kontakt