Kyrkliga kulturmiljöer vägledning

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 12

Publikationstyp: Broschyr/folder

Vägledning kyrkliga kulturmiljöer

Våra kyrkliga miljöer är ett gemensamt kulturarv som är skyddat i lag. Att förvalta en kyrklig miljö innebär att bevara och förnya varsamt. Förändringar på kyrkobyggnad, kyrkliga inventarier och kyrkogård kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Denna vägledning redogör för den process en förändring i ett kyrkligt kulturminne innebär.

Kontakt