Kvicksilver i fisk, Kronobergs län, 1997-2012

Om publikationen

Löpnummer: 2012:24

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Kvicksilver i fisk, Kronobergs län, 1997-2012

Kvicksilver är en hälsovådlig och miljöfarlig tungmetall som är naturligt sällsynt i naturen. I Sverige råder sedan 1 juni 2009 totalt förbud mot all användning av kvicksilver. Kvicksilver förekommer dock fortfarande i landet bland annat i tandutfyllningar och som lagrat kvicksilver i mark.

Den största källan för kvicksilverutsläpp utgörs globalt sett av förbränning av fossila bränslen, framförallt kol. Kvicksilvret färdas långväga med luftströmmar och faller sedan ner över land och hav, bara i Sverige motsvarar nedfallet 4,2 ton per år (Kemikalieinspektionen, 2004).

Kontakt