Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2016-2020

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Strategi
Omslag kulturmiljöstrategi

Denna strategi tar sin utgångspunkt i de nya nationella kulturmiljömålen, som ställer nya krav
på kulturmiljöarbetets inriktning.

I den nya kulturpolitiken lyfts kulturmiljön fram som en viktig resurs för en hållbar samhällsutveckling. En utmaning är att kulturmiljöarbetet tangerar
många olika verksamheter.

En förutsättning för framgång är därför samverkan, både mellan olika samhällsintressen och över geografiska områden. Förväntningarna är att strategin realiseras och att resultaten blir synliga i länets kulturmiljöarbete.

Kontakt