• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2006-2010

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Strategi
Omslag - Kulturmiljostrategi för Kronobergs län 2006-2010

Kulturmiljön är en tillgång som förvaltas bäst genom kontinuerligt och insiktsfullt bruk. Alla förvaltar kulturarv och kulturmiljö, men på olika sätt och med olika utgångspunkter. Bland aktörerna för kulturarv och kulturmiljö är allmänheten den viktigaste. Enskilda vårdar och brukar landskap, lämningar, byggnader och anläggningar medan myndigheter och organisationer på olika sätt stödjer enskildas insatser.

Kontakt