Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2006-2010

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 28

Publikationstyp: Strategi

Omslag - Kulturmiljostrategi för Kronobergs län 2006-2010

Kulturmiljön är en tillgång som förvaltas bäst genom kontinuerligt och insiktsfullt bruk. Alla förvaltar kulturarv och kulturmiljö, men på olika sätt och med olika utgångspunkter. Bland aktörerna för kulturarv och kulturmiljö är allmänheten den viktigaste. Enskilda vårdar och brukar landskap, lämningar, byggnader och anläggningar medan myndigheter och organisationer på olika sätt stödjer enskildas insatser.

Kontakt