Kulturmiljöer vid Prästebodaån Lillån

Om publikationen

Löpnummer:
2015:02
Diarienummer:
436-1533-14
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
91
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Kulturmiljöer vid Prästebodaån Lillån

Lillån (HARO 88) har genom åren benämnts olika; Ivlaån, Prästebodaån, Lillån och Ryån. Människan har länge bott och verkat i landskapet omkring Lillån. Om detta vittnar flera förhistoriska boplatsområden, gravfält och senare lämningar efter by- och gårdstomter.

Människan har på traditionsenligt vis bedrivit småskaligt jordbruk med odling och djurhållning för egen avsalu. Handeln med skogsnäringens råvaror har även varit en bärande faktor för avkastning i det historiska samhället.

I sjöarna har malm brutits och använts tillsammans med träkol vid framställning av järn. Om detta vittnar flera blästbrukslämningar och slaggvarpshögar. Även pappersbruk, sågar och stampverk har varit viktiga produktionsenheter, vilka har förädlat skogsbrukets produkter.

Kontakt