Kulturmiljöer av riksintresse - Utvärdering och uppföljning

Om publikationen

Löpnummer:
2012:03
Diarienummer:
436-740-12
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Kulturmiljöer av riksintresse - Utvärdering och uppföljning

Länsstyrelsen Kronoberg arbetar sedan 2008 med att fördjupa och förankra beskrivningarna av länets riksintressen för kulturmiljövård. Under år 2010 genomförde Länsstyrelsen en intervjuundersökning med samtliga kommuner i länet för att kartlägga kommunernas syn på riksintressen för kulturmiljövård.

En prioriteringslista över de riksintressen som var i störst behov av fördjupning upprättades samtidigt. Nu har fördjupningar genomförts för samtliga områden på prioriteringslistan med undantag för Blidingsholm, Tingsryd kommun.

Kontakt