Kulturmiljöer av riksintresse - Utvärdering och uppföljning

Om publikationen

Löpnummer: 2012:03

Diarienummer: 436-740-12

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Kulturmiljöer av riksintresse - Utvärdering och uppföljning

Länsstyrelsen Kronoberg arbetar sedan 2008 med att fördjupa och förankra beskrivningarna av länets riksintressen för kulturmiljövård. Under år 2010 genomförde Länsstyrelsen en intervjuundersökning med samtliga kommuner i länet för att kartlägga kommunernas syn på riksintressen för kulturmiljövård.

En prioriteringslista över de riksintressen som var i störst behov av fördjupning upprättades samtidigt. Nu har fördjupningar genomförts för samtliga områden på prioriteringslistan med undantag för Blidingsholm, Tingsryd kommun.

Kontakt