Kulturmiljöer av riksintresse - Intervjuundersökning med länets kommuner

Om publikationen

Löpnummer:
2010:09
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Kulturmiljöer av riksintresse - Intervjuundersökning med länets kommuner

Länsstyrelsen har uppmärksammat att det krävs ytterligare fördjupade beskrivningar av riksintressena för kulturmiljövården inom länet och då i synnerhet vad det gäller de med ett högt exploateringstryck. En ny metod för fördjupade beskrivningar av riksintressena har tagits fram av Länsstyrelsen för att underlätta hanteringen kring dessa frågor.

Denna metod utgår ifrån de kortfattade motiveringar och värdebeskrivningar som samtliga riksintressen har och tydliggör de kulturhistoriska värdena genom främst bildmaterial och GIS-skikt. Hittills har två av riksintressena fått fördjupade beskrivningar med hjälp av denna metod; Växjö stad och Kosta.

Kontakt