Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöer av riksintresse - intervjuundersökning 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:02
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Kulturmiljöer av riksintresse - intervjuundersökning 2013

Länsstyrelsens arbete med fördjupningar av kunskap och beskrivningar för kulturmiljöer av riksintressen har pågått med varierande intensitet sedan 2006.

Arbetet har bedrivits utifrån från en modell som bygger dialog mellan stat och kommun. Från länsstyrelsens sida har syftet varit att tydliggöra och vinna gehör för riksintressenas värden och därmed uppnå en samsyn om de frågor som aktualiseras i samband med planering och lovgivning.

Kommunerna har erhållit ett planeringsunderlag som bättre kan ligga till grund för det praktiska arbetet och för kommunikationen av områdenas värden med kommuninnevånare och andra. I flera fall har beskrivningarna lett till att intresset för områdena ökat och värden som man tidigare varit anonyma har kunna lyftas fram.

Kontakt