Kronoströms spegelfabrik

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Kronoströms spegelfabrik, Structor Miljö 2010

Miljöteknisk undersökning motsvarande MIFO fas 2 för fastigheten Uppvidinge 12:143, Fröseke. Inom fastigheten pågick spegeltillverkning under cirka 50 år samt möbeltillverkning under cirka 25 år.

Det övergripande syftet med undersökningen är att genom riktad provtagning av jord, byggnadsmaterial, sediment och grundvatten undersöka förekomst av föroreningar från tidigare verksamhet. Med underlag av undersökningarna har sedan ett förslag till riskklass enligt MIFO-metodiken (rapport NV 4918) lämnats.

Föreliggande dokument omfattar redovisning av provtagningsförfarande, analysresultat, förenklad riskbedömning samt förslag till riskklass.

Kontakt