Kroksnäs Alvesta kommun en inventering av skyddsvärda arter

Om publikationen

Löpnummer:
2007:13
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Kroksnäs Alvesta kommun en inventering av skyddsvärda arter

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län har skyddsvärda arter inventerats i området Kroksnäs i Alvesta Kommun. Inventeringen har genomförts under våren och sommaren 2007.

Kroksnäs gränsar till den sydöstra delen av sjön Tjurken (Bilaga 1). Naturen utgörs till stora delar av granskog med lövinslag. Inom det aktuella området har Skogsvårdsstyrelsen registrerat två nyckelbiotoper och ett naturvärde.

Kontakt