Kräftobservationen i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer: 2009:02

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Kräftobservationen i Kronobergs län

I början av 2000-talet kom rapporter från hela södra Sverige att andelen små kräftor i fångsterna hade ökat dramatiskt. Detta betraktades ofta som ett stort problem och man undrade hur man skulle kunna åtgärda detta.

Länsstyrelsen fick en stor mängd förfrågningar kring detta och även uppgifter som belyste situationen. Länsstyrelsen gjorde därför år 2002 en enkätundersökning för att få in material så att det gick att med siffror visa hur situationen var.

Resultaten finns redovisade i rapporten ”Små kräftor? En undersökning av signalkräftbeståndens storlekssammansättning i Kronobergs län 2002.” Meddelande från Länsstyrelsen i Kronobergs län 2003:4).

Kontakt