Kräftbestånd i kalkade sjöar

Om publikationen

Löpnummer:
200:40
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
113
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Kräftbestånd i kalkade sjöar

Länsstyrelsen i Kronobergs län genomförde under augusti – september 1999 ett provfiske efter kräftor i tjugo sjöar med såväl signalkräftor som flodkräftor.

Syftet med undersökningen var att följa upp kräftbeståndens utveckling i dessa sjöar inom ramen för kalkeffektuppföljningen.

Utöver detta önskades information om de utsättningar som gjordes i flertalet av dessa sjöar efter de bidrag till stöd för biologisk återställning som delades ut under slutet av 80-talet och början av 90-talet.

Kontakt