Kräftbestånd i kalkade sjöar

Om publikationen

Löpnummer: 200:40

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 113

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Kräftbestånd i kalkade sjöar

Länsstyrelsen i Kronobergs län genomförde under augusti – september 1999 ett provfiske efter kräftor i tjugo sjöar med såväl signalkräftor som flodkräftor.

Syftet med undersökningen var att följa upp kräftbeståndens utveckling i dessa sjöar inom ramen för kalkeffektuppföljningen.

Utöver detta önskades information om de utsättningar som gjordes i flertalet av dessa sjöar efter de bidrag till stöd för biologisk återställning som delades ut under slutet av 80-talet och början av 90-talet.

Kontakt