• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kosta - Fördjupad beskrivning av ett riksintresse för kulturmiljön

Om publikationen

Löpnummer:
2009:07
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Kosta - Fördjupad beskrivning av ett riksintresse för kulturmiljön

Kosta blev riksintresse 1987 enligt beslut Riksantikvarieämbetet. Bruksområdet i Kosta utgör riksintresse för kulturmiljövården med hänvisning till att det är den äldsta bevarade bruksmiljön. Kosta glasbruk grundades 1742.

Det som konstituerar Kosta som riksintresse är enligt Länsstyrelsen att det är landets mest särpräglade glasbruksmiljö med ett stort antal bevarade bruks- och bostadshus. Samhället har ett traditionellt bebyggelsemönster med byggnader för tillverkningen vid bruket och för bostäder av olika slag, såsom herrgården för ägaren samt tjänstemannabostäder och arbetarbostäder.

Kontakt