• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Korrö - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Korrö - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar, sedan 2008, med att förbättra informationen kring länets kulturmiljöer av riksintresse. Korrö är beläget i södra Kronoberg och utgör ett av Tingsryd kommuns tre riksintressen för kulturmiljövård. Miljön utgör även naturreservat.

Riksintresset Korrö består av en småskalig tidigindustriell miljö med anor från medeltiden. Miljön innehåller ovanligt många och välbevarade byggnader från 17/18/1900-talen intill kraftkällan Ronnebyån, samt i kommunikationsmässigt strategiskt läge invid den gamla landsvägen. Sammantaget ger miljön en god uppfattning om hur en tidigindustriell verksamhet har anpassats och utvecklats i förhållande till de lokala förutsättningarna.

Kontakt