Klimatförändringar och konsekvenser i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
2011:04
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Klimatförändringar och konsekvenser i Kronobergs län

Extrema väderhändelser har under de senaste åren fått omfattande konsekvenser på olika funktioner i samhället. Eldistribution, avlopp och kommunikationer är några samhällsfunktioner som störts. I samband med detta har frågan om klimatanpassning blivit allt mer aktuell.

Det handlar inte bara om att anpassa samhället till det rådande klimatet, utan också om anpassning till de klimatförändringar som redan pågår och som kommer att fortsätta inom överskådlig tid, som en följd av människans utsläpp av växthusgaser.

Kontakt