Karolinerhuset - byggnadsminne

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 434-810-16

ISBN/ISSN-nr: 978-91-89285-84-2

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 68

Publikationstyp: Broschyr/folder

Karolinerhuset - gamla gymnasiet

Växjö stads historia är intimt förknippad med kyrkans framväxt och roll. De äldsta byggnaderna i staden är än idag i kyrkans ägo. Domkyrkan med medeltida anor dominerar stadsbilden med sina högresta och spetsiga torn.

På den östra kullen blickar biskopsgården Östrabo ned på staden och i olika delar av staden finns domprostgårdar från olika tider. Det gamla gymnasiet, mer känd som Karolinerhuset, är beläget strax invid domkyrkan.

Kontakt