Kalkning sjöar och vattendrag 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:05

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Kalkning av sjöar och vattendrag 2016

Länsstyrelsen har på uppdrag av Havs och Vattenmyndigheten (HaV) tagit fram denna verksamhetsberättelse för länets kalkningsverksamhet budgetåret 2016.

Som en bilaga till denna finns redovisning av nyckeltal för kalkningen samma år.

Kontakt