Kalkning i Kronobergs län – Utvärdering av vilande kalkning i sjöar

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
125
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Kalkning i Kronobergs län – Utvärdering av vilande kalkning i sjöar

Kalkning av sjöar och vattendrag i Kronobergs län har pågått sedan slutet av 1970-talet. Nedfallet av sura ämnen har sedan dess minskat successivt. Tydliga tecken finns nu att mark och vatten börjar återhämta sig från den värsta försurningen.

I några tiotal sjöar som kalkats under många år har kalkningen på prov helt kunnat upphöra. I föreliggande rapport sammanställer Länsstyrelsen hur vattenkemin i dessa sjöar därefter har utvecklats fram till och med 2018.

Dessutom görs bedömningar avseende den framtida utvecklingen av sjöarnas kemi, samt om kalkningen kommer att behöva återupptas eller ej. Rapporten har gjorts inom ramen för Länsstyrelsens uppföljning av kalkning i länets sjöar och vattendrag.

Kontakt