Kalkning av sjöar och vattendrag 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:05
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Omslag kalkning av sjöar och vattendrag 2017

Året 2017 fick Kronoberg 16 % mer nederbörd än vad medelvärdet för normalperioden 1961till 1990 var, och 8% mer än genomsnittet för de senaste 10 åren.

Året inleddes dock med mycket låg vattenföring i hela länet. En liten flödestopp kunde noteras i början på mars, främst i det östra delarna av länet, varpå vattnet åter igen sjönk till ovanligt låga flöden.

Inte förrän i oktober började vattnet stiga successivt i vattendragen, och årets mest betydande flödestopp inträffade i slutet av året. Vid årsskiftet var det i hela länet extremt höga flöden.

Kontakt