Kalkning av sjöar och vattendrag - Verksamhetsplan budgetåret 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2012:26
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Kalkning av sjöar och vattendrag - Verksamhetsplan budgetåret 2013

Försurningen är ett av länets största miljöproblem. Hela 56 % av sjöarna, större än 1 hektar, beräknas idag vara försurade på grund av mänsklig påverkan. Behovet av fortsatt kalkning är således stort.

Kalkning är nödvändigt för att uppnå miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv, i väntan på att miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning uppnås.

Kontakt