Kalkning av sjöar och vattendrag - Verksamhetsplan budgetåret 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2012:26

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Kalkning av sjöar och vattendrag - Verksamhetsplan budgetåret 2013

Försurningen är ett av länets största miljöproblem. Hela 56 % av sjöarna, större än 1 ha, beräknas idag vara försurade p.g.a. mänsklig påverkan. Behovet av fortsatt kalkning är således stort. Kalkning är nödvändigt för att uppnå miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv, i väntan på att miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning uppnås.

Kontakt