Kalkbarrskogar i Uppvidinge kommun 2014-2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 91

Publikationstyp: Rapport

Kalkbarrskogar är barrskogar på kalkrik mark. Att värdefulla kalkbarrskogar fanns i länet uppmärksammades först i och med de första
fynden av grangråticka i blåsippsrika barrskogar i östra Uppvidinge 2014.

Länsstyrelsen gav i samband med upptäckten ett mindre uppdrag på några dagar för att inventera kalkbarrskogar, då hittades flera intressanta skogar bland annat Mösjöhult-Måketorp, några av skogarna i Danstorp, Uranäs och Krokshult-Krokstorp. Sedan följde två år med torra höstar och dåligt med svamp och få eftersök.

Kontakt