Kalkade våtmarker i Kronobergs län - Inventering gjord på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer: 2011:17

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Omslag -  Kalkade våtmarker i Kronobergs län - Inventering gjord på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län

Föreliggande rapport har tillkommit på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Syftet med uppdraget var att inventera och utvärdera de kalkade våtmarkerna i Kronobergs län med avseende på lämplighet och förutsättningar för fortsatt kalkning.

Rapporten behandlar de 114 våtmarker som våren 2010 var föremål för återkommande kalkning. De kalkade våtmarkerna ingår i elva åtgärdsområden och är belägna inom åtta olika huvudavrinningsområden och sex olika kommuner.

Kontakt