Vind i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Jätsbergs herrgård - byggnadsminne

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
434-810-16
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-77-4
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Jätsbergs herrgård

Jätsberg räknas som en av de äldsta herrgårdarna i Kronobergs län. Säteriet bildades genom  sammanslagning av två gårdar på 1660-talet. Godsets föregångare nämns i skriftliga källor så tidigt som år 1354. Den var en borg som stod på en närbelägen ö i norra delen av Jätafjorden, i sjön Åsnen.

Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes under 1700-talets första hälft och fick sitt nuvarande utseende vid en genomgripande renovering 1829. Sannolikt ingår delar av den envåniga mangårdsbyggnaden från 1600-talet i byggnadens bottenvåning.

Kontakt