Jätsbergs herrgård - byggnadsminne

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 434-810-16

ISBN/ISSN-nr: 978-91-89285-77-4

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 68

Publikationstyp: Broschyr/folder

Jätsbergs herrgård

Jätsberg räknas som en av de äldsta herrgårdarna i Kronobergs län. Säteriet bildades genom  sammanslagning av två gårdar på 1660-talet. Godsets föregångare nämns i skriftliga källor så tidigt som år 1354. Den var en borg som stod på en närbelägen ö i norra delen av Jätafjorden, i sjön Åsnen.

Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes under 1700-talets första hälft och fick sitt nuvarande utseende vid en genomgripande renovering 1829. Sannolikt ingår delar av den envåniga mangårdsbyggnaden från 1600-talet i byggnadens bottenvåning.

Kontakt