• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jät - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - 2015 Jät - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Riksintresset Jät är ett av Växjö kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövård. Miljön ligger i det gamla Värends centralbygder, och omfattar ett stort och kontrastrikt landskap som innefattar både Jätsbergs godslandskap och odlingslandskapet kring sockencentrat och bymiljön Östra Jät.

Tillsammans bildar godslandskapet och bymiljön en pedagogisk miljö där den parallella utvecklingen av en bondby och ett godslandskap från medeltid till 1800-talets stora landskapsförändringar är väl läsbar.

Småland har utmärkts av en hög andel frälsejord, högre än riket i genomsnitt under tidigmodern tid. Åtta av Kronobergs 180 inventerade herrgårdsmiljöer ingår i fem av länets riksintressen, antingen som en del eller som ett eget riksintresse.

Ur både ett regionalt och ett nationellt perspektiv är det relevant att länets riksintressen omfattar en viss spridning av de många småländska herrgårdsmiljöerna.

Kontakt