Inventering Verkstadsindustrier - 2004

Om publikationen

Löpnummer: 2004:20

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 39

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Inventering Verkstadsindustrier - 2004

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under åren 2002 till 2004 genomfört en inventering av verkstadsindustrin i länet. Denna innefattar flertalet olika verkstadsindustrier, allt från industrier med skärande bearbetning, ytbehandling och legotillverkning av olika slag till mindre verkstäder och smedjor.

I begreppet verkstadsindustri ryms ett flertal olika verksamheter, som spänner över allt ifrån konventionell mekanisk bearbetning av material till kemisk- och elektrolytisk ytbehandling samt lackering. Påverkan på den yttre miljön varierar, beroende både på arten av verksamhet samt på hur lång tid verksamheten varit i drift.

Tidigare teknik och hantering av kemikalier samt avfall skiljer sig väsentligt från dagens teknik, hantering och miljömedvetenhet.

Kontakt