Inventering verksamheter i Växjö tätort - 2004

Om publikationen

Löpnummer:
2004:02
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering verksamheter i Växjö tätort - 2004

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under 2002 och 2003 genomfört en inventering av verksamheter som bedrivits inom Växjö tätort och bedömt risken för markföroreningar. Inventeringen har koncentrerats till vissa branscher och verksamheter. Riskklassningen har utgått ifrån befintlig markanvändning.

Utförda inventeringar av förorenade områden som kompletterar denna rapport är Växjö kommuns inventering av deponier, försvarets inventering av sina verksamheter samt länsstyrelsens övriga inventeringar av förorenade områden.

Kontakt