Inventering Träskydd (sågverk och impregnering) - 2001

Om publikationen

Löpnummer:
2001:17
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering Träskydd (sågverk och impregnering) - 2001

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under åren 1998 till 2001 genomfört en inventering av träskyddsbranschen i länet. Denna innefattar tryckimpregneringsanläggningar och sågverk med doppning.

Tryckimpregnering görs för att få en långvarig motståndskraft mot röta i virket medan doppningen framförallt syftar till att tillfälligt skydda mot blånadsröta.

Kontakt