Inventering Träskydd (sågverk och impregnering) - 2001

Om publikationen

Löpnummer: 2001:17

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Inventering Träskydd (sågverk och impregnering) - 2001

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under åren 1998 till 2001 genomfört en inventering av träskyddsbranschen i länet. Denna innefattar tryckimpregneringsanläggningar och sågverk med doppning.

Tryckimpregnering görs för att få en långvarig motståndskraft mot röta i virket medan doppningen framförallt syftar till att tillfälligt skydda mot blånadsröta.

Kontakt