Inventering Skjutbanor - 2002

Om publikationen

Löpnummer: 2002:29

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Inventering Skjutbanor - 2002

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under åren 2001 till 2002 genomfört en inventering av civila skjutbanor i länet.

Syftet med denna inventering är att kartlägga förekomsten av tänkbara förorenade områden i länet som har uppkommit på grund av skytteverksamhet. I Sverige finns cirka 4 000 civila skjutbanor av varierande slag. I Kronobergs län har 118 banor identifierats, varav 72 aktiva.

Kontakt