Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering Skjutbanor - 2002

Om publikationen

Löpnummer:
2002:29
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering Skjutbanor - 2002

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under åren 2001 till 2002 genomfört en inventering av civila skjutbanor i länet.

Syftet med denna inventering är att kartlägga förekomsten av tänkbara förorenade områden i länet som har uppkommit på grund av skytteverksamhet. I Sverige finns cirka 4 000 civila skjutbanor av varierande slag. I Kronobergs län har 118 banor identifierats, varav 72 aktiva.

Kontakt