Inventering Plantskolor - 2013

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering Plantskolor - 2013

Branschen plantskola innefattar handelsträdgårdar, plantskolor och skogsplantskolor. De primära föroreningarna för branschen är bekämpningsmedel av olika slag.

Beroende på vilka bekämpningsmedel som använts så kan föroreningssituationerna se olika ut. Vissa preparat bryts ner snabbt medan andra kan finnas kvar i naturen under mycket lång tid.

I vissa bekämpningsmedel finns ämnen som binder hårt till jordpartiklar vilket medför att de blir kvar i föroreningsområdet. Andra preparat innehåller istället ämnen som lätt transporteras genom marken och vidare till grundvatten och vattendrag.

I inventeringen av plantskolor i Kronobergs län, som gjordes hösten 2012, ingick 29 objekt. Av dessa tilldelades cirka en tredjedel riskklass 2, vilket innebär stor risk att människa och miljö påverkas av föroreningar på objektet. Övriga objekt tilldelades de lägre riskklasserna 3 respektive 4.

Kontakt