Inventering Pappers- och massaindustri - 2002

Om publikationen

Löpnummer:
2002:01
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering Pappers- och massaindustri - 2002

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under åren 2000 till 2001 genomfört en inventering av pappers- och massaindustrin i länet.

Denna innefattar papperstillverkning inklusive returpapperstillverkning, sulfitmassetillverkning, sulfatmassetillverkning samt tillverkning av mekanisk pappersmassa.

Kontakt