Inventering Pappers- och massaindustri - 2002

Om publikationen

Löpnummer: 2002:01

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Inventering Pappers- och massaindustri - 2002

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under åren 2000 till 2001 genomfört en inventering av pappers- och massaindustrin i länet.

Denna innefattar papperstillverkning inklusive returpapperstillverkning, sulfitmassetillverkning, sulfatmassetillverkning samt tillverkning av mekanisk pappersmassa.

Kontakt