Inventering Metallytbehandling, utdrag - 1997

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 1997

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Inventering Metallytbehandling, utdrag - 1997

Länsstyrelsen i Kronobergs Län har under 1996-1997 genomfört en inventering av metallytbehandlingsbranschen i länet.

Naturvårdsverkets preliminära version av "Förorenade områden-Vägledning för översiktliga inventeringar och riskklassningar " och den så kallade MIFO-modellen (Metodik för Inventeringar av Förorenade Områden) har använts i denna inventering.

Kontakt