Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering Metallytbehandling, utdrag - 1997

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering Metallytbehandling, utdrag - 1997

Länsstyrelsen i Kronobergs Län har under 1996-1997 genomfört en inventering av metallytbehandlingsbranschen i länet.

Naturvårdsverkets preliminära version av "Förorenade områden-Vägledning för översiktliga inventeringar och riskklassningar " och den så kallade MIFO-modellen (Metodik för Inventeringar av Förorenade Områden) har använts i denna inventering.

Kontakt