Inventering Metallindustrier - 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2008:16
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering Metallindustrier - 2008

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under 2006-2007 genomfört en återinventering av metallindustrier (branscherna metallytbehandlingsindustrier, verkstadsindustrier och gjuterier).

Återinventeringen har utförts på grund av att det fanns brister i de inventeringar som gjorts samt att ny information och kunskap tillkommit under senare år.

Av de totalt 233 objekt som finns i branschen metallindustri har 176 ingått i återinventeringen. Av dessa har 36 omriskklassats och 38 objekt tillkommit.

Sammanlagt finns vid inventeringens slut 4 objekt i riskklass 1, 56 objekt i riskklass 2, 123 objekt i riskklass 3 och 50 objekt i riskklass 4 inom branscherna för metallindustri.

Kontakt