Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering Kvarnar och gårdar med kvicksilverbetning - 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2005:09
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering Kvarnar och gårdar med kvicksilverbetning - 2005

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under våren 2002 genomfört en inventering av kvarnar och gårdar med kvicksilverbetning.

Kvicksilverbetning av utsäde har förekommit sedan slutet av 1800- talet fram till 1966. Till en början användes oorganiskt kvicksilver men under 1940-talet började man använda metylkvicksilver som är en organisk form av kvicksilver. Metylkvicksilver är stabilt och mycket giftigt.

Efter att man noterat omfattande påverkan på framförallt fröätande fåglar förbjöds användningen av metylkvicksilver, men under drygt 20 år behandlades utsäde med betningsmedel innehållande metylkvicksilver. Betningen utfördes i de flesta fall vid kvarnar men det har även skett vid enskilda gårdar.

Kontakt