Inventering Kemtvättar - 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2002:36
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering Kemtvättar - 2010

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under 2002 genomfört en inventering av var det bedrivits kemtvätt i länet. Problem med föroreningar orsakade av kemtvättsbranschen är främst kopplat till utsläpp av klorerade alifater.

Sedan 1950-talet har helt dominerande tvättkemikalie varit tetrakloretylen (PCE). Bland PCE och dess nedbrytningsprodukter finns cancerogena ämnen och ämnen med andra toxiska egenskaper.

Sanering av mark och grundvatten som förorenats av klorerade alifater är oftast mycket svårt bland annat med hänsyn till ämnenas spridningsegenskaper.

Kontakt