Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering Kemtvättar - 2002

Om publikationen

Löpnummer:
2002:36
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering Kemtvättar - 2002

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under 2002 genomfört en inventering av var det bedrivits kemtvätt i länet.

Problem med föroreningar orsakade av kemtvättsbranschen är främst kopplat till utsläpp av klorerade alifater. Sedan 1950-talet har helt dominerande tvättkemikalie varit tetrakloretylen (PCE). Bland PCE och dess nedbrytningsprodukter finns cancerogena ämnen och ämnen med andra toxiska egenskaper.

Kontakt