Inventering Kemtvättar - 2002

Om publikationen

Löpnummer: 2002:36

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 17

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Inventering Kemtvättar - 2002

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under 2002 genomfört en inventering av var det bedrivits kemtvätt i länet.

Problem med föroreningar orsakade av kemtvättsbranschen är främst kopplat till utsläpp av klorerade alifater. Sedan 1950-talet har helt dominerande tvättkemikalie varit tetrakloretylen (PCE). Bland PCE och dess nedbrytningsprodukter finns cancerogena ämnen och ämnen med andra toxiska egenskaper.

Kontakt