Inventering Järnbruk - 2010

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
6
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering Järnbruk - 2010

Inventering av förorenade områden MIFO Fas 1, Järnbruk i Kronobergs län.

Järnframställning har förekommit i Småland åtminstone sedan medeltiden. Fram till 1600-talet rörde det sig om så kallad lågteknisk järnframställning där järn framställdes i blästrar.

Ett stort antal anläggningar runt om i länet såväl som i resten av landet fanns för denna typ av järnframställning. Denna inventering har inte omfattat denna typ av järnbruk.

Kontakt