Inventering Järnbruk - 2010

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 6

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Inventering Järnbruk - 2010

Inventering av förorenade områden MIFO Fas 1, Järnbruk i Kronobergs län.

Järnframställning har förekommit i Småland åtminstone sedan medeltiden. Fram till 1600-talet rörde det sig om så kallad lågteknisk järnframställning där järn framställdes i blästrar.

Ett stort antal anläggningar runt om i länet såväl som i resten av landet fanns för denna typ av järnframställning. Denna inventering har inte omfattat denna typ av järnbruk.

Kontakt