Inventering Grafisk industri - 2010

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering Grafisk industri - 2010

Inventering av förorenade områden MIFO Fas 1, Grafisk industri.

Länsstyrelserna arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket med att inventera och riskklassificera potentiellt förorenade områden enligt MIFO-metodiken. Grafiska industrier är en av de branscher som ska inventeras inom detta uppdrag. I följande PM sammanfattas den inventering av Grafiska industrier i Kronobergs län som utförts under 2009.

Totalt har 36 grafiska anläggningar inventerats och riskklassats. Av dessa tilldelades 13 st. riskklass 3 och 23 st. riskklass 4. Inga objekt har tilldelats riskklass 1 eller 2.

Kontakt